Specialisten in sporten

sporten-specialistenVoor sommige mensen klinkt dit als een paradoxaal gegeven. Ze beschouwen sport niet als een ernstig iets en zullen het belang ervan dan ook nooit begrijpen. Toch is het belangrijk om over specialisten in sporten te kunnen beschikken want zoals de meesten onder ons wel weten, hoort een gezonde geest thuis in een gezond lichaam. Maar wat is nu een specialist in sporten? Waarin onderscheidt hij of zij zich van een gewone sporter?

De gelegenheidssporter

We doen allemaal wel eens aan sport, ook al was het maar aan een denksport zoals schaken of aan biljarten of darts, want deze laatste twee zijn namelijk ook sporten. Je zult het zelf al wel raden: dit maakt je geen specialist in sporten.

Verschillende specialisten in sporten

De wetenschappelijke aanpak

Vele al dan niet beginnende sporters worden geboeid door het fenomeen van de sport zelf. Je specialiseren in sporten heeft niet alleen te maken met sporten zelf maar ook met de wetenschappelijke onderbouw ervan en de studie van het menselijk lichaam die het mogelijk maakt dat sporters steeds beter gaan presteren. Wanneer je gaat voor een dergelijke wetenschappelijke aanpak, dan mag je jezelf wel degelijk tot de specialisten in sport rekenen.

De sportbeoefenaar specialist

Sommige sportbeoefenaars zijn wel degelijk ook specialisten alhoewel ze niet uitblinken op academisch gebied, maar eerder echte krakken zijn in een bepaalde sporttak. Denk hierbij aan olympische sporters die vallen onder het NOCNSF. Hierbij denken we aan de vele wereldkampioenen in welke sporten dan ook. Dit zijn specialisten in sport op lichamelijk gebied. Ze hebben hun lichaam dermate getraind, dat ze werkelijk de wereldtop bereikt hebben in hun discipline. Zij worden vaak ondersteund door specialisten in de wetenschappelijke aanpak die waar nodig hen met raad en daad kunnen bijstaan.

De journalist specialist in sporten

Sommige specialisten staan aan de kant. Het spreekwoord de beste stuurlui staan aan wal, geldt een beetje voor deze specialisten in sport. Ze zijn de verslaggevers die van hun hobby, het sport kijken en analyseren, hun beroep gemaakt hebben. Zij kijken niet alleen graag naar sport en hebben er bewondering voor. Maar dit gaat verder dan kijken. Zij kunnen alles dermate analyseren dat ze ook een duidelijk beeld kunnen geven aan andere sportliefhebbers. Zij zijn de specialisten in sport van de pers en de media.

De prijs van specialisten in sport

Wat er specialisten in sport betaald krijgen, is niet alleen afhankelijk van het soort van specialisme dat ze beoefenen, maar is ook nog eens afhankelijk van de sport zelf. Een voetballer verdient meer dan een veldrijder en in de atletiek liggen de lonen dan weer wat lager. Sommige sporten zoals dames boksen worden nog altijd stiefmoederlijk behandeld en dat is natuurlijk jammer.