Specialisten in verslagen maken

Een verslag maken is iets wat we allemaal wel eens moeten doen, de één vaker dan de ander. Dit begon eigenlijk al toen we nog veel jonger waren, denk maar eens aan werkstukken op de basis- en/of middelbare school. Vervolgens op de universiteit of een opleiding, kreeg zo’n verslag al snel een wetenschappelijkere vorm. Hoe ouder we worden, hoe ingewikkelder de verslagen worden die we moeten maken. In dit artikel zullen we je een paar tips geven hoe je het best een verslag maken aan kan pakken!

Algemene tips

Om te beginnen een paar algemene tips, waarvan de eerste is: van uitstel komt afstel. Uitstellen is iets wat veel voorkomt, vooral bij het maken van een verslag. Hierdoor zakt de moed vaak diep in je schoenen. Houd dus op met uitstellen, ga ervoor zitten en maak gewoon een beginnetje. Een tweede algemene tip is om je verslag te maken in de vorm van een EPS-bestand, hierdoor is je verslag met alle besturingssystemen te openen. Een andere algemene tip is om te schrijven over een onderwerp wat je interesse wekt. Natuurlijk hebben we hier soms geen invloed op, als je een bepaalde opdracht voorgeschoteld krijgt. Probeer echter jezelf wijs te maken dat je het leuk vindt of zorg dat je kanten van het onderwerp belicht die wel interessant zijn.

Schrijfstijl

Dan vervolgens de schrijfstijl. Het is in elk geval belangrijk dat de lezer je kan volgen. Zorg dat je jouw eigen logica duidelijk laat zien, met alle tussenstappen van dien. Daarnaast is het aan te raden om een wetenschappelijke schrijfstijl te hanteren als dit gewenst is. Is dat niet het geval, dan is het alsnog aan te raden om zo formeel mogelijk te schrijven – al kun je dan wel af en toe wat losser taalgebruik gebruiken.

Vormgeving

Ten slotte: de vormgeving. Zorg dat het verslag er op-en-top verzorgd uitziet. Het oog wil natuurlijk ook wat. Zorg voor een net lettertype, gebruik mooie (scherpe) figuren wanneer deze aanvullend zijn, zorg voor consistentie en een goede bronvermelding.

Succes!

Specialisten in tekstschrijven

Nederland is een land met een zeer hoge alfabetisatiegraad. Schrijven kan genoeg iedereen, maar een tekst met meerwaarde schrijven over welk onderwerp dan ook, dat is niet iedereen gegeven. In deze digitale tijden lijkt het wel of we steeds minder aandacht besteden aan spelling, grammatica en stijlen. Meer en meer lijkt het erop dat de boodschap primeert op de vorm. Toch hebben we nog steeds nood aan specialisten in tekstschrijven.

Over spelling, grammatica en stijlen.

schrijverSchrijven kan iedereen leren, ook al zal dat voor de ene persoon al wat makkelijker verlopen dan de ander. Tekstschrijven is echter een aparte discipline waarbij met diverse aspecten rekening gehouden dient te worden. Uiteraard is het belangrijk dat specialisten in tekstschrijven ten volle op de hoogte zijn van al deze aspecten en deze ook blijvend opvolgen doorheen hun hele professionele carrière. Om de lezer een idee te geven, overlopen we deze aspecten even.

Spelling

Uiteraard is het belangrijk dat specialisten in tekstschrijven goed kunnen spellen. Natuurlijk hebben we allemaal op school leren spellen, maar dat betekent niet dat we een leven lang in staat zullen zijn om foutloos te schrijven. Het Nederlands is als taal immers onderhevig aan sterk wisselende spellingsregels en dit houdt in dat specialisten in tekstschrijven de kennis van deze regels een leven lang dienen te onderhouden. Tekstschrijven betekent dus zeker ook blijvend leren.

Grammatica

TekstschrijverTekstschrijven betekent eveneens dat je je niet alleen bezig dient te houden met de spelling van de taal waarin je schrijft, maar dat ook je zinsbouw en de vervoeging van de werkwoorden helemaal in orde moeten zijn. Hiermee begeven we ons op het gebied van de grammatica en deze moeten specialisten in tekstschrijven uiteraard ook helemaal onder de knie hebben.

Stijlen

Tekstschrijven betekent ook dat je je dient aan te passen aan de stijl van je doelpubliek of je opdrachtgever. Afhankelijk van het doelpubliek van een tekst kan een tekstschrijver zich in het Nederlands aanpassen aan een informeel taalgebruik, een formeel of zakelijk taalgebruik, aan regionale gebruiken zoals Nederlands Nederlands of Belgisch Nederlands. Afhankelijk van het doel van de tekst kan dit in sommige gevallen nog verder verfijnd worden door een combinatie van stijlen of het gebruik van dialecten wanneer dit gewenst is. Ook het gebruik van stijlen in tekstschrijven is een zaak voor specialisten.

Wat kost een specialist in tekstschrijven

In de meeste gevallen is een specialist in tekstschrijven een professioneel schrijver met een HBO- of universitaire opleiding m.b.t. taalkunde of journalistiek. De kosten voor tekstschrijven worden meestal uitgedrukt in cent per woord. De tarieven hiervoor kunnen variëren. Afhankelijk van de ervaring van de specialist in tekstschrijven kan dit variëren van een paar cent per woord tot 8 cent per woord. Maar, er zijn ook uitschieters bekend die prijzen vragen die daar ver boven liggen.