Specialisten in elektronica

We kunnen ons geen leven zonder elektronica meer voorstellen. Waar enkele decennia nog veel dingen met mechanica werden opgelost of met de hand gedaan werden, heeft de elektronica langzaam maar zeker ons leven en onze manier waarop we dingen doen, overgenomen. Een goed voorbeeld om dit te illustreren, is trouwens wat ik hier aan het doen ben: schrijven. Zo’n 50 jaar geleden, leerde ieder kind in de basisschool nog schrijven met pen en inkt. Ik heb het in de jaren ’70 trouwens ook nog op die oude beproefde manier geleerd. Tegelijkertijd leerden we in die tijd ook nog typen op een mechanische tikmachine. Later werd deze vervangen door een elektronische tikmachine en even later in de jaren ’80 werd de elektronica nog verder doorgedreven, waardoor we allemaal met tekstverwerkers op de computer gingen werken. We maken dus allemaal gebruik van elektronica vandaag de dag, maar dat maakt ons nog geen specialisten.

printplaatWat zijn specialisten in elektronica

Specialisten in elektronica, zijn vaklui die van de elektronica doelbewust hun vakgebied gemaakt hebben. Hiermee wordt bedoeld dat ze niet alleen een grote passie hebben voor elektronica, maar dat ze er ook een grote kennis van hebben. Vaak hebben ze het vak geleerd op bachelor niveau of hoger en gebruiken ze op dagelijkse basis hun kennis om reparaties te verrichten die verdergaan dan het verwisselen van onderdelen. Zij kennen de apparaten die ze repareren door en door en de echte specialisten zijn niet alleen in staat tot reparaties, maar kunnen de prestaties van een apparaat ook verbeteren omdat ze niet alleen de kennis hebben, maar ook beschikken over de juiste apparatuur en de passie om dit tot een goed einde te brengen.

elektronica uitgelichtExpert gebruikers in elektronica

Behalve de vaklui die elektronica ontwerpen of repareren, raakt de laatste tijd ook het woord expert gebruiker meer en meer ingeburgerd. Ook gebruikers interesseren zich voor elektronica. Daarbij komt het voor dat zij door het regelmatig gebruik van elektronica, tablets, computers en gadgets tot bijzondere inzichten komen die interessant kunnen zijn voor andere gebruikers. Wanneer dit het geval is kunnen deze expert gebruikers zich op hun gebied ook specialisten in elektronica noemen. Een voorbeeld van dit soort expert gebruikers zijn de applicatiebeheerders die in menig bedrijf onmisbaar zijn als vraagbaken voor de andere gebruikers.

Wat kosten specialisten in elektronica?

Vaak is het loon van specialisten in elektronica afhankelijk van hun diploma en hun ervaring in hun vakgebied. Bijkomend kan de sector waarin ze tewerkgesteld zijn bepalend zijn voor hun loon. Zo zal een computerexpert in de zorg minder verdienen dan in de IT sector zelf. Vaak zijn deze verschillen niet terecht.

Specialisten in media

Iedereen kent de media en iedereen krijgt vroeg of laat te maken met de media. We zijn van de media afhankelijk voor het nieuws en sommige media helpen ons ook om in contact te blijven met anderen of met een bepaald doelpubliek. Iedereen is ervan overtuigd dat media belangrijk zijn en iedereen maakt er gebruik van. Er bestaan verschillende soorten media die door verschillende soorten van mediamakers samengesteld worden, maar wat maakt iemand nu een specialist in de media?

specialist-nieuwe-mediaMedia specialist in reguliere media

Met reguliere media bedoelen we kranten, radio en televisie. Hoewel deze de laatste jaren in populariteit hebben ingeboet op het gebied van nieuwsverstrekking, blijven deze media belangrijk om nieuws te verspreiden. Specialisten in media die voor deze instanties werken zijn vaak professionele journalisten die een HBO of universitaire opleiding achter de rug hebben. Zij hebben een hart voor nieuws en willen dit op een zo professioneel mogelijke manier brengen binnen het kader van de reeds bestaande zenders en kranten. Voorbeelden van reguliere media zijn NPO, RTL, SBS, NRC, AD, Trouw en de Volkskrant.

Nieuwe media?

De afgelopen jaren werd de deskundigheid van de reguliere media vaak in twijfel getrokken door jonge mediaspecialisten die vaak een journalistieke opleiding achter de rug hebben, maar die zich echter niet kunnen vinden in de manier waarop het nieuws belicht wordt. Deze specialisten in media hebben vaak een eigen originele kijk op het nieuws en dragen omwille van hun deskundigheid bij tot de volledigheid van het beeld dat aan de lezer, kijker of luisteraar aangeboden wordt. Voorbeelden van nieuwe media zijn De Correspondent, Postonline, Joop, PowNed en GeenStijl.

Social MediaSocial media specialist

Sociale media werden in het leven geroepen om mensen met elkaar te verbinden. De laatste jaren krijgen ze ook een belangrijke plaats in de wereld van de nieuwsvergaring. Nieuws dat in eerste instantie door de betrokkenen zelf op sociale media geplaatst wordt, wordt dan niet gemaakt of verspreid door specialisten in media. Door de verspreiding op sociale media, kan het echter wel opgepikt worden door specialisten in sociale media. Dit zijn specialisten die door middel van hun ervaring of opleiding in communicatiewetenschappen of journalistiek een goede kennis hebben van hoe de sociale media werken en daardoor een grote impact kunnen hebben op de verspreiding van het nieuws.

Het begrip specialisten in media is gedurig aan verandering onderhevig omdat de media zelf altijd in beweging zijn. De media zijn dus geen statisch gegeven en daarom is het belangrijk om een beroep te kunnen doen op specialisten in media die dit beroepshalve opvolgen.

Specialisten in tekstschrijven

Nederland is een land met een zeer hoge alfabetisatiegraad. Schrijven kan genoeg iedereen, maar een tekst met meerwaarde schrijven over welk onderwerp dan ook, dat is niet iedereen gegeven. In deze digitale tijden lijkt het wel of we steeds minder aandacht besteden aan spelling, grammatica en stijlen. Meer en meer lijkt het erop dat de boodschap primeert op de vorm. Toch hebben we nog steeds nood aan specialisten in tekstschrijven.

Over spelling, grammatica en stijlen.

schrijverSchrijven kan iedereen leren, ook al zal dat voor de ene persoon al wat makkelijker verlopen dan de ander. Tekstschrijven is echter een aparte discipline waarbij met diverse aspecten rekening gehouden dient te worden. Uiteraard is het belangrijk dat specialisten in tekstschrijven ten volle op de hoogte zijn van al deze aspecten en deze ook blijvend opvolgen doorheen hun hele professionele carrière. Om de lezer een idee te geven, overlopen we deze aspecten even.

Spelling

Uiteraard is het belangrijk dat specialisten in tekstschrijven goed kunnen spellen. Natuurlijk hebben we allemaal op school leren spellen, maar dat betekent niet dat we een leven lang in staat zullen zijn om foutloos te schrijven. Het Nederlands is als taal immers onderhevig aan sterk wisselende spellingsregels en dit houdt in dat specialisten in tekstschrijven de kennis van deze regels een leven lang dienen te onderhouden. Tekstschrijven betekent dus zeker ook blijvend leren.

Grammatica

TekstschrijverTekstschrijven betekent eveneens dat je je niet alleen bezig dient te houden met de spelling van de taal waarin je schrijft, maar dat ook je zinsbouw en de vervoeging van de werkwoorden helemaal in orde moeten zijn. Hiermee begeven we ons op het gebied van de grammatica en deze moeten specialisten in tekstschrijven uiteraard ook helemaal onder de knie hebben.

Stijlen

Tekstschrijven betekent ook dat je je dient aan te passen aan de stijl van je doelpubliek of je opdrachtgever. Afhankelijk van het doelpubliek van een tekst kan een tekstschrijver zich in het Nederlands aanpassen aan een informeel taalgebruik, een formeel of zakelijk taalgebruik, aan regionale gebruiken zoals Nederlands Nederlands of Belgisch Nederlands. Afhankelijk van het doel van de tekst kan dit in sommige gevallen nog verder verfijnd worden door een combinatie van stijlen of het gebruik van dialecten wanneer dit gewenst is. Ook het gebruik van stijlen in tekstschrijven is een zaak voor specialisten.

Wat kost een specialist in tekstschrijven

In de meeste gevallen is een specialist in tekstschrijven een professioneel schrijver met een HBO- of universitaire opleiding m.b.t. taalkunde of journalistiek. De kosten voor tekstschrijven worden meestal uitgedrukt in cent per woord. De tarieven hiervoor kunnen variëren. Afhankelijk van de ervaring van de specialist in tekstschrijven kan dit variëren van een paar cent per woord tot 8 cent per woord. Maar, er zijn ook uitschieters bekend die prijzen vragen die daar ver boven liggen.