Specialisten in media

Iedereen kent de media en iedereen krijgt vroeg of laat te maken met de media. We zijn van de media afhankelijk voor het nieuws en sommige media helpen ons ook om in contact te blijven met anderen of met een bepaald doelpubliek. Iedereen is ervan overtuigd dat media belangrijk zijn en iedereen maakt er gebruik van. Er bestaan verschillende soorten media die door verschillende soorten van mediamakers samengesteld worden, maar wat maakt iemand nu een specialist in de media?

specialist-nieuwe-mediaMedia specialist in reguliere media

Met reguliere media bedoelen we kranten, radio en televisie. Hoewel deze de laatste jaren in populariteit hebben ingeboet op het gebied van nieuwsverstrekking, blijven deze media belangrijk om nieuws te verspreiden. Specialisten in media die voor deze instanties werken zijn vaak professionele journalisten die een HBO of universitaire opleiding achter de rug hebben. Zij hebben een hart voor nieuws en willen dit op een zo professioneel mogelijke manier brengen binnen het kader van de reeds bestaande zenders en kranten. Voorbeelden van reguliere media zijn NPO, RTL, SBS, NRC, AD, Trouw en de Volkskrant.

Nieuwe media?

De afgelopen jaren werd de deskundigheid van de reguliere media vaak in twijfel getrokken door jonge mediaspecialisten die vaak een journalistieke opleiding achter de rug hebben, maar die zich echter niet kunnen vinden in de manier waarop het nieuws belicht wordt. Deze specialisten in media hebben vaak een eigen originele kijk op het nieuws en dragen omwille van hun deskundigheid bij tot de volledigheid van het beeld dat aan de lezer, kijker of luisteraar aangeboden wordt. Voorbeelden van nieuwe media zijn De Correspondent, Postonline, Joop, PowNed en GeenStijl.

Social MediaSocial media specialist

Sociale media werden in het leven geroepen om mensen met elkaar te verbinden. De laatste jaren krijgen ze ook een belangrijke plaats in de wereld van de nieuwsvergaring. Nieuws dat in eerste instantie door de betrokkenen zelf op sociale media geplaatst wordt, wordt dan niet gemaakt of verspreid door specialisten in media. Door de verspreiding op sociale media, kan het echter wel opgepikt worden door specialisten in sociale media. Dit zijn specialisten die door middel van hun ervaring of opleiding in communicatiewetenschappen of journalistiek een goede kennis hebben van hoe de sociale media werken en daardoor een grote impact kunnen hebben op de verspreiding van het nieuws.

Het begrip specialisten in media is gedurig aan verandering onderhevig omdat de media zelf altijd in beweging zijn. De media zijn dus geen statisch gegeven en daarom is het belangrijk om een beroep te kunnen doen op specialisten in media die dit beroepshalve opvolgen.